INFORMACJE

Nastoletni Klub Dyskusyjny


nastoletni_klub_dyskusyjny


Więcej informacji: www.bok.waw.pl
Dodano 14 kwietnia 2021 r.

informacja_o_nps
Od 1 kwietnia trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat.
Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna i bezpieczna – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie i nie musimy kontaktować się z rachmistrzem.
Aplikacja spisowa NSP 2021 jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.
Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe i dostępem do sieci internetowej.
Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.
Więcej informacji: www.spis.gov.pl


Dodano 1 kwietnia 2021 r.

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU*Obchody Światowego Dnia Autyzmu pdf ikona

Dodano 30 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie z dnia 18 marca 2021r. w sprawie: realizowania w okresie od dnia 22 marca do 11 kwietnia 2021r. zadań szkoły w systemie pracy zdalnej uczniów klas I-VIII.

*Treść zarządzenia pdf ikona

*Plan lekcji klasy IV - VIII pdf ikona

Dodano 18 marca 2021 r.

informacja_o_zbiórce


Drodzy uczniowie

Miło nam poinformować, że nasza placówka zgodziła się na udział w ogólnopolskiej akcji ekologiczno-edukacyjnej „Tusz do paki”. W naszej placówce zostaną umieszczone pojemniki na zużyte tusze do drukarek komputerowych, do których dzieci mogą wrzucać puste tusze zużyte w domu lub w pracy rodziców.
Celem akcji jest edukacja ekologiczna dzieci, a dzięki nim również dorosłych w zakresie segregacji tuszów do drukarek - tzw. kartridży.
Zbieramy tylko tusze atramentowe, nie zbieramy laserowych tonerów. Zachęcamy uczniów do przyniesienia z domu zużytych tuszów z drukarek atramentowych i wrzucenia ich do przygotowanych kartonów bądź oddanie do szkolnych koordynatorów akcji. Zebrane w ten sposób odpady przekażemy do recyklingu, a następnie zostanie zakupiona karma dla bezdomnych zwierząt.
Ucząc się w domu ciągle możesz pomagać zwierzakom. Wystarczy, że pustego tuszu nie wyrzucisz do kosza. Po powrocie do szkoły pamiętaj wrzucić tusz do paki, bo w schronisku ciągle pomocy potrzebują zwierzaki.
Zachęcamy również do obejrzenia krótkiego filmu: Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki!
Szkolni koordynatorzy akcji:
Anna Demecka
Joanna Węgiełek
Ewelina Zielińska


Dodano 16 marca 2021 r.

Jadłospis

kucharz - rysunek


* Jadłospispdf ikona
* Opłaty za wyżywieniepdf ikona
* Harmonogram wydawania posiłkówpdf ikona

Opłata za obiady za miesiąc marzec wynosi 207 zł (23 obiady x 9 zł).
Proszę o uiszczenie opłaty w dniach 01.03.2021r. – 05.03.2021r.

Opłat można dokonywać wpłacając na konto
lub osobiście w godzinach pracy kierownika stołówki.

Citi Bank Handlowy nr 58 1030 1508 0000 0005 50176041
Proszę wpisać w nazwie odbiorcy:
DBFO – SP 118
Proszę o wpisanie w tytule:
Nazwisko i imię dziecka, klasa (np. Kowalski Jan, klasa 1a),
Miesiąc/rok, za który opłacamy obiady (np. wrzesień 2020).
Dodano 25 lutego 2021 r.

Praca przedszkoli w okresie wakacyjnym

dyżur_wakacyjny - informacja


* List Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców przedszkolaków


Dodano 5 marca 2021 r.

Dodatkowe dni wolne
w roku szkolnym 2020/2021


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (ze zmianami), informujemy że dni:
1) 14.10 i 2.11.2020r.
2) od 23.12 do 31.12.2020r.
3) od 4.01 do 5.01.2021r.
4) od 1.04 do 6.04.2021r.
5) od 25.05 do 27.05.2021r. (egzamin ósmoklasisty)
6) 4.06.2021r.

będą wolne od zajęć dydaktycznych, w tych dniach szkoła, w ramach świetlicy, zapewni opiekę uczniom, których rodzice zadeklarują chęć skorzystania z niej.

Dodano 13 września 2020r.

informacja_o_monitoringu
Informujemy, że teren placówki jest objęty monitoringiem wizyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest art. 108a ustawy Prawo oświatowe. Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza. Celem przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem monitoringu jest zapewmnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom placówki, a także ochrona mienia.
Treść pełnego obowiązku informacyjnego, jaki obowiązkowo należy spełnić wobec osób, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu znajduje się na stronie internetowej szkoły www.sp118.waw.pl


Dodano 5 listopada 2018

Ubezpieczenie


*Ubezpieczenie NNW pdf ikona

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży znajdą Państwo na stronie:

www.colonnade.pl


Dodano 10 września 2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

* RODO - Klauzula informacyjna pdf ikona
Dodano 27 sierpnia 2018

Duplikat legitymacji lub świadectwa


* Szczegółowe informacje pdf ikona


Dodano 27 czerwca 2018

ZTM - Karta ucznia 2020


W celu uzyskania przez dziecko Karty Ucznia uprawniającej do bezpłatnych przejazdów na terenie Warszawy, prosimy o wypełnienie wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej i złożenie do sekretariatu szkoły do dnia 31.05.2020r.

* Wniosek papierowy
* Wniosek elektroniczny
* Instrukcja do elektronicznego składania wnioskówpdf ikona

Dodano 25 marca 2020r.