INFORMACJE
sprzatanie- rysunek


Dodano 22 września 2021 r.

Doradztwo zawodowe*Wsparcie dla uczniów przy wyborze szkoły wyższej pdf ikona

Dodano 19 września 2021 r.

Akcja sprzątania świata


Zapraszamy wszystkich mieszkańców Białołęki do udziału w akcji Sprzątania Świata. W najbliższą sobotę tj. 18.09.2021 widzimy się przy drodze do przedszkola nr 428 przy ul. Myśliborskiej 35 w godzinach 10:00-12:00. Zapraszamy do zgłaszania się do Radnej Dzielnicy Białołęki Lucyny Wnuszyńskiej, koordynatorki akcji w danym punkcie.sprzatanie- rysunek


Dodano 17 września 2021 r.

Wykaz placówek świadczących opiekę stomatologiczną dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022* Lista placówek świadczących opiekę stomatologiczną dla uczniówpdf ikona

Dodano 10 września 2021

Posiłki dla klas 0-III* Harmonogram wydawania posiłków dla klas 0-IIIpdf ikona

Dodano 3 września 2021

Jadłospis

kucharz - rysunek


* Jadłospispdf ikona
* Opłaty za wyżywieniepdf ikona

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień wynosi 171 zł (19 obiadów x 9 zł).
Proszę o uiszczenie opłaty w dniach 01.09.2021r. – 10.09.2021r.

Opłat można dokonywać wpłacając na konto:
Citi Bank Handlowy nr 58 1030 1508 0000 0005 50176041
Proszę wpisać w nazwie odbiorcy:
DBFO – SP 118
Proszę o wpisanie w tytule:
Nazwisko i imię dziecka, klasa (np. Kowalski Jan, klasa 1a),
Miesiąc/rok, za który opłacamy obiady (np. wrzesień 2021).
Dodano 31 sierpnia 2021 r.

ZTM - Karta ucznia 2021


W tym roku mija 4 lata od wydania pierwszych Kart Ucznia, których termin ważności kończy się w dniu 30 września 2021 r.
W celu uzyskania przez dziecko Karty Ucznia uprawniającej do bezpłatnych przejazdów na terenie Warszawy, prosimy o wypełnienie wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej i złożenie do sekretariatu szkoły do dnia 23.05.2021r.

* Wniosek papierowy
* Wniosek elektroniczny
* Instrukcja do elektronicznego składania wnioskówpdf ikona

Dodano 27 kwietnia 2021r.
informacja_o_monitoringu
Informujemy, że teren placówki jest objęty monitoringiem wizyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest art. 108a ustawy Prawo oświatowe. Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza. Celem przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem monitoringu jest zapewmnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom placówki, a także ochrona mienia.
Treść pełnego obowiązku informacyjnego, jaki obowiązkowo należy spełnić wobec osób, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu znajduje się na stronie internetowej szkoły www.sp118.waw.pl


Dodano 5 listopada 2018

Ubezpieczenie


*Ubezpieczenie NNW pdf ikona

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży znajdą Państwo na stronie:

www.colonnade.pl


Dodano 10 września 2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

* RODO - Klauzula informacyjna pdf ikona
Dodano 27 sierpnia 2018

Duplikat legitymacji lub świadectwa


* Szczegółowe informacje pdf ikona


Dodano 27 czerwca 2018