informacje - napis

Szanowni Państwo

W załączeniu apel Mazowieckiej Policji w związku z nowymi obostrzeniami w kwestii bezpieczeństwa publicznego.

* Mazowiecka Policja Apeluje!pdf ikona


Dodano 2 kwietnia 2020r.

kartka_dla_medyka - rysunek

Drodzy Uczniowie!!!

Zachęcamy Was do udziału w OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI KARTKA DLA MEDYKA.

Akcja polega na narysowaniu, namalowaniu lub stworzeniu kartki/rysunku z życzeniami i podziękowaniami dla medyka. Niech to będzie nasze podziękowanie za ich trudną pracę i znak, że doceniamy i jesteśmy im wdzięczni.

Swoimi pracami możecie się podzielić z nami, przesyłając kartkę (bez wizerunku ucznia) na adres: terapiapedagogiczna118@gmail.com
lub polkowska.anna118@gmail.com


Dodano 2 kwietnia 2020r.

Szanowni Państwo

W załączeniu pismo Pana Rafała Trzaskowskiego,
Prezydenta m. st. Warszawy - skierowane do wszystkich placówek oświatowych.

* Pismo Prezydenta m. st. Warszawypdf ikona


Dodano 31 marca 2020r.

konkursy - rysunek


* Najpiękniejsza pisanka wielkanocna - konkurs plastyczno-techniczny dla klas I-IV pdf ikona

* Kartka wielkanocna - konkurs
plastyczno-techniczny dla klas I-VIII
pdf ikona


* Na ratunek Ziemi - konkurs plastyczny
dla klas I-VIII
pdf ikona


* Wiosenny krajobraz - konkurs plastyczny
dla uczniów klas 0
pdf ikona


* Mój ulubiony bohater lektur szkolnych - konkurs literacko-plastyczny dla klas IV – VIII pdf ikona

* Okładka mojej ulubionej książki - konkurs literacko plastyczny dla klas I – VI pdf ikona

* Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam - konkurs plastyczny dla klas I-VIIIpdf ikonaPrzedłużenie rekrutacji do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych)
w szkołach podstawowych

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.


W załączeniu nowy harmonogram rekrutacji:

* Harmonogram rekrutacji do klas I ogólnodostępnych i integracyjnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 pdf ikona

* Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021pdf ikona

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.edukacja.warszawa.pl


Zaktualizowano 30 marca 2020r.

wakacje - rysunek

Zatrzymać lęk

Zachęcamy do lektury poniżej zamieszczonych artykułów. Znajdziecie w nich Państwo informacje na tematy dotyczące epidemii COVID - 19 pomysły na to jak spokojniej przetrwać ten trudny czas.


*Jak zadbać o zdrowie?

*Jak radzić sobie z lękiem?

*Rodzina w czasach kwarantanny

Pedagog szkolny
Joanna Węgiełek


Dodano 30 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie

z dnia 24 marca 2020r.

w sprawie: realizowania w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. zadań szkoły
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

ZARZĄDZENIE NR 6/2019/2020 pdf ikona


Dodano 25 marca 2020r.

instrukcja - rysunek


Dodano 25 marca 2020r.

wazne - rysunek

www.gov.pl


Dodano 22 marca 2020r.

wakacje - rysunek

Zmiana zasad

W związku zaistniałą sytuacją ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.

Dyrektor przedszkola/szkoły generuje hasła z systemu, które przekazuje rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną na adresy mailowe rodziców (Librus) lub platformę e-przedszkole (wykorzystywaną przez placówkę).
W przypadku braku adresu email rodzica dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami i ustala sposób przekazania hasła.

UWAGA!
Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli*/ oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne. Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.

Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.

* Dotyczy dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, nie potwierdziły woli kontynuacji i ubiegają się o przyjęcie do innego przedszkola/szkoły.


Szczegółowe informacje na temat dyżurów wakacyjnych znajdą Państwo na stronie www.edukacja.warszawa.pl

* Harmonogram zapisówpdf ikona
* Plan opieki wakacyjnej w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowychpdf ikona
* Plan opieki wakacyjnej w przedszkolachpdf ikona
Dodano 17 marca 2020 r.

projekt - rysunek


* Projekt „Oswoić Konflikt!"pdf ikona
Dodano 6 marca 2020r.

Jadłospis

kucharz - rysunek


* Jadłospis na marzecpdf ikona
* Opłaty za wyżywieniepdf ikona

Opłata za obiady za miesiąc marzec wynosi 176 zł (22 x 8 zł).
Proszę o uiszczenie opłaty w dniach 02.03.2020 – 06.03.2020r.

Opłat można dokonywać wpłacając na konto lub osobiście w godzinach pracy kierownika stołówki.
Citi Bank Handlowy nr 58 1030 1508 0000 0005 50176041
Proszę wpisać w nazwie odbiorcy:
DBFO – SP 118
Proszę o wpisanie w tytule:
Nazwisko i imię dziecka, klasa (np. Kowalski Jan, klasa 1a),
Miesiąc/rok, za który opłacamy obiady (np. wrzesień 2010).


Dodano 2 marca 2020 r.

bitwa_warszawska - rysunek


* Regulamin konkursu pdf ikona


Prace należy dostarczyć do 30.03.2020 r.
do szkolnego koordynatora konkursu
p. Beaty Lange


Dodano 23 lutego 2020

konkurs - rysunek


* IV Ogólnopolski Konkurs Origami
„Z papierem wśród zwierząt"
pdf ikona


* Ogólnopolski konkurs fotograficzny
„Polska w aparacie - jakiej nie znacie"
pdf ikona


* Ogólnopolski konkurs plastyczny
„Wielkanocne zwierzątka"
pdf ikona


Dodano 28 lutego 2020

iplakat_nakretki
Dodano 27 września 2019

Dodatkowe dni wolne
w roku szkolnym 2019/2020


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (ze zmianami), informujemy że dni:
1)od 14.10 i 31.10.2019r.
2) od 23.12 do 31.12.2019r.
3) od 2.01 do 3.01.2020r.
4) od 8.04 do 14.04.2020r.
5) od 21.04 do 23.04.2020r.(egzamin ósmoklasisty)
będą wolne od zajęć dydaktycznych,w tych dniach szkoła, w ramach świetlicy, zapewni opiekę uczniom, których rodzice zadeklarują chęć skorzystania z niej.

Dzień 12 czerwca 2020r. będzie dniem wolnym od zajęć, zostanie odpracowany Piknikiem Rodzinnym.

Dodano 27 września 2019

Konkurs dla klas I-III
„Mój zeszyt - moja wizytówka"

zeszyt - rysunek


* Regulamin konkursu pdf ikona
Dodano 25 września 2019

Rodzice przyszłorocznych
uczniów klas ISzanowni Państwo,
W celu uzyskania przez dziecko Karty Ucznia uprawniającej do bezpłatnych przejazdów na terenie Warszawy, prosimy o wypełnienie wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej i złożenie do sekretariatu szkoły do dnia 24.05.2019r.
* Wniosek str.1pdf ikona
* Wniosek str.2pdf ikona
* Instrukcja do elektronicznego składania wnioskówpdf ikona
Wniosek elektroniczny

Dodano 13 maja 2019

informacja_o_monitoringu
Monitoring - pelna klauzula informacyjnepdf ikona

Dodano 5 listopada 2018

Ubezpieczenie


*Ubezpieczenie NNW pdf ikona

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży znajdą Państwo na stronie www.colonnade.pl


Dodano 10 września 2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

* RODO - Klauzula informacyjna pdf ikona
Dodano 27 sierpnia 2018

Duplikat legitymacji lub świadectwa


* Szczegółowe informacje pdf ikona


Dodano 27 czerwca 2018