INFORMACJE
informacja_o_tygodniu_ulgi

Drodzy uczniowie!!!


Po ciężkim roku izolacji, czekają Was nie tylko lekcje, ale zabawy, przygody, rozmowy... Będziemy się uczyć przede wszystkim siebie nawzajem, koleżeństwa i przyjaźni...! Będziemy odbudowywać i zacieśniać relacje!!!

Czekamy na Was!!!Dodano 13 maja 2021 r.

informacja_o_zbiórce

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli
do udziału w akcji charytatywnej
„Kup Pan szczotkę!”


W ramach akcji zbieramy szczoteczki i pasty do zębów (bez pudełek) dla afrykańskich dzieci uczęszczających do misyjnych szkół i przedszkoli.

Szczoteczki i pasty zbieramy do pudełek w holu szkoły i oddziału przedszkolnego.

Zbiórka potrwa do 25 maja 2021r.

Szkolni koordynatorzy akcji:
Malwina Sobantka
Katarzyna Rusin


Dodano 11 maja 2021 r.

informacja_lato_w_miescie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Miasto st. Warszawa przygotowuje się do Akcji "Lato w Mieście" 2021, jednakże z uwagi na brak zasad organizacji półkolonii oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, związanych między innymi z rygorem sanitarnym w placówkach, wiekiem uczestników, liczebnością grup, nie jesteśmy w stanie rozpocząć rekrutacji. Po otrzymaniu powyższych informacji niezwłocznie rozpoczniemy zapisy.
Wykaz placówek oraz szczegóły dotyczące Warszawskiej Akcji "Lato w Mieście" 2021 dostępne na stronie elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl
Dodano 11 maja 2021 r.

informacja_o_powrocie_do_nauki_stacjonarnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostaje nauczanie w systemie hybrydowym w dniach 17.05 - 28.05.2021r. w następującym wariancie:
Od 17.05.2021r. do 21.05.2021r.
- w systemie stacjonarnym nauczanie w klasach: 4a,4b,5a,6a,7a,8a,8b;
- nauczanie zdalne w klasach: 4c,4d,5b,6b,6c,7b,7c;
Od 24.05 - 28.05.2021r.
- w systemie stacjonarnym nauczanie w klasach: 4c,4d,5b,6b,6c,7b,7c;
- nauczanie zdalne w klasach: 4a,4b,5a,6a,7a,8a,8b.
Plan zajęć stacjonarnych nie ulega zmianie. Nauczanie zdalne odbywa się za pomocą platformy TEAMS.
Od 31 maja 2021 (poniedziałek) uczniowie wszystkich klas uczą się stacjonarnie.
Dodano 11 maja 2021 r.

Jadłospis

kucharz - rysunek


* Jadłospispdf ikona
* Opłaty za wyżywieniepdf ikona
* Harmonogram wydawania posiłkówpdf ikona

Opłata za obiady za miesiąc maj wynosi 180 zł (20 obiadów x 9 zł).
Proszę o uiszczenie opłaty w dniach 04.05.2021r. – 07.05.2021r.

Opłat można dokonywać wpłacając na konto
lub osobiście w godzinach pracy kierownika stołówki.

Citi Bank Handlowy nr 58 1030 1508 0000 0005 50176041
Proszę wpisać w nazwie odbiorcy:
DBFO – SP 118
Proszę o wpisanie w tytule:
Nazwisko i imię dziecka, klasa (np. Kowalski Jan, klasa 1a),
Miesiąc/rok, za który opłacamy obiady (np. wrzesień 2020).
Dodano 27 kwietnia 2021 r.

ZTM - Karta ucznia 2021


W tym roku mija 4 lata od wydania pierwszych Kart Ucznia, których termin ważności kończy się w dniu 30 września 2021 r.
W celu uzyskania przez dziecko Karty Ucznia uprawniającej do bezpłatnych przejazdów na terenie Warszawy, prosimy o wypełnienie wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej i złożenie do sekretariatu szkoły do dnia 23.05.2021r.

* Wniosek papierowy
* Wniosek elektroniczny
* Instrukcja do elektronicznego składania wnioskówpdf ikona

Dodano 27 kwietnia 2021r.

Nastoletni Klub Dyskusyjny


nastoletni_klub_dyskusyjny


Więcej informacji: www.bok.waw.pl
Dodano 14 kwietnia 2021 r.

informacja_o_nps
Od 1 kwietnia trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat.
Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna i bezpieczna – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie i nie musimy kontaktować się z rachmistrzem.
Aplikacja spisowa NSP 2021 jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.
Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe i dostępem do sieci internetowej.
Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.
Więcej informacji: www.spis.gov.pl


Dodano 1 kwietnia 2021 r.

informacja_o_zbiórce


Drodzy uczniowie

Miło nam poinformować, że nasza placówka zgodziła się na udział w ogólnopolskiej akcji ekologiczno-edukacyjnej „Tusz do paki”. W naszej placówce zostaną umieszczone pojemniki na zużyte tusze do drukarek komputerowych, do których dzieci mogą wrzucać puste tusze zużyte w domu lub w pracy rodziców.
Celem akcji jest edukacja ekologiczna dzieci, a dzięki nim również dorosłych w zakresie segregacji tuszów do drukarek - tzw. kartridży.
Zbieramy tylko tusze atramentowe, nie zbieramy laserowych tonerów. Zachęcamy uczniów do przyniesienia z domu zużytych tuszów z drukarek atramentowych i wrzucenia ich do przygotowanych kartonów bądź oddanie do szkolnych koordynatorów akcji. Zebrane w ten sposób odpady przekażemy do recyklingu, a następnie zostanie zakupiona karma dla bezdomnych zwierząt.
Ucząc się w domu ciągle możesz pomagać zwierzakom. Wystarczy, że pustego tuszu nie wyrzucisz do kosza. Po powrocie do szkoły pamiętaj wrzucić tusz do paki, bo w schronisku ciągle pomocy potrzebują zwierzaki.
Zachęcamy również do obejrzenia krótkiego filmu: Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki!
Szkolni koordynatorzy akcji:
Anna Demecka
Joanna Węgiełek
Ewelina Zielińska


Dodano 16 marca 2021 r.

Praca przedszkoli w okresie wakacyjnym

dyżur_wakacyjny - informacja


* List Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców przedszkolaków


Dodano 5 marca 2021 r.

Dodatkowe dni wolne
w roku szkolnym 2020/2021


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (ze zmianami), informujemy że dni:
1) 14.10 i 2.11.2020r.
2) od 23.12 do 31.12.2020r.
3) od 4.01 do 5.01.2021r.
4) od 1.04 do 6.04.2021r.
5) od 25.05 do 27.05.2021r. (egzamin ósmoklasisty)
6) 4.06.2021r.

będą wolne od zajęć dydaktycznych, w tych dniach szkoła, w ramach świetlicy, zapewni opiekę uczniom, których rodzice zadeklarują chęć skorzystania z niej.

Dodano 13 września 2020r.

informacja_o_monitoringu
Informujemy, że teren placówki jest objęty monitoringiem wizyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest art. 108a ustawy Prawo oświatowe. Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza. Celem przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem monitoringu jest zapewmnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom placówki, a także ochrona mienia.
Treść pełnego obowiązku informacyjnego, jaki obowiązkowo należy spełnić wobec osób, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu znajduje się na stronie internetowej szkoły www.sp118.waw.pl


Dodano 5 listopada 2018

Ubezpieczenie


*Ubezpieczenie NNW pdf ikona

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży znajdą Państwo na stronie:

www.colonnade.pl


Dodano 10 września 2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

* RODO - Klauzula informacyjna pdf ikona
Dodano 27 sierpnia 2018

Duplikat legitymacji lub świadectwa


* Szczegółowe informacje pdf ikona


Dodano 27 czerwca 2018