W roku szkolnym 2017/2018 rodzice dokonują zakupu podręczników tylko do nauki religii.
Pozostałe podręczniki i ćwiczenia są nieodpłatne (dotacja MEN) i zostaną wypożyczone uczniom z biblioteki szkolnej we wrześniu 2017 r.

* Wykaz podręczników do nauki religii


Dodano 26 czerwca 2017

Zniszczone, zagubione i uszkodzone podręczniki


* Informacja o zniszczonych, uszkodzonych podręcznikach


Dodano 31 maja 2017

Jadłospis* Jadłospis na czerwiec


Opłata za obiady za miesiąc czerwiec wynosi 84 zł (14x6zł). Proszę o uiszczenie opłaty w dniach 29.05 – 02.06.2017r.

Dodano 22 maja 2017W naszej szkole będzie trwało w dniach 26.06. - 14.07.2017r.
Kartę uczestnika należy pobrać w sekretariacie szkoły i dostarczyć wypełnioną do kierownika stołówki wraz z uiszczeniem opłaty.
Koszt wyżywienia dziecka podczas wypoczynku wynosi 7zł/dzień.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się z załączoną informacją.
* Karta uczestnika
* Regulamin wakacyjnej placówki edukacyjnej
* Wakacyjne placówki edukacyjne
* Informacja o zajęciach na pływalni

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.bialoleka.waw.pl.

Dodano 10 maja 2017Echo 118-nastki numer 5.

Dodano 6 kwietnia 2017

Nowe obwody szkół podstawowych
od 1 września 2017 roku


* Obwody szkół podstawowych


Dodano 28 marca 2017

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2017 r.


Rodzice, których dzieci będą korzystały z dyżuru wakacyjnego, proszeni są o zgłoszenie się do wicedyrektora szkoły p. Agnieszki Stalmach, celem pobrania loginu i hasła do systemu umożliwiającego zapis dziecka.

* Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lipiec – sierpień 2017r.

* Zasady zapisów na dyżury wakacyjne w 2017r.

* Wykaz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


Dodano 28 marca 2017

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018


Informacje o rekrutacji do oddziału przedszkolnego
* edukacja.warszawa.pl/rekrutacja/przedszkolak


Informacje o rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
* edukacja.warszawa.pl/rekrutacja/szkola-podstawowa

Dodano 5 marca 2017

Komunikat oświatowy


* Komunikat

Dodano 26 stycznia 2017

Ubezpieczenie


*Ubezpieczenie NNW
*Postanowienia dodatkowe
*Wniosek do umowy Ubezpieczenia EDU PLUS


Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży znajdą Państwo na stronie www.ubezpieczeniwszkole.pl


Dodano 7 października 2016

Dodatkowe dni wolne
w roku szkolnym 2016/2017


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami).

Informujemy, że dni:
1) 14.10.2016r. Dzień Edukacji Narodowej;
2) 31.10.2016r. - poniedziałek przed dniem ustawowo wolnym;
3) 02.05 do 05.05.2016r.- między świetami majowymi;
będą wolne od zajęć dydaktycznych,w tych dniach szkoła, w ramach świetlicy, zapewni opiekę uczniom, których rodzice zadeklarują chęć skorzystania z niej.

Dzień 16 czerwca będzie dniem wolnym od zajęć, zostanie odpracowany Piknikiem Rodzinnym.
Dodano 29 sierpnia 2016Dodano 23 czerwca 2016

Szanowni Państwo w przypadku zniszczenia darmowych podręczników prosimy o uiszczenie opłaty za:
*książka z przedmiotu (język polski, matematyka, przyroda)-20 zł
*książka do języka angielskiego - 25 zł
Na konto:
Szkoła Podstawowa nr 118
ul.Leszczynowa 5
03-197 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
58 1030 1508 0000 0005 5017 6041
W tytule przelewu proszę umieścić: imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł książki.
Dodano 21 czerwca 2016Dodano 21 czerwca 2016