informacje - napis
lato w mieście - rysunek

Zapisy na „Lato w Mieście” 2020 rozpoczną się
8 czerwca o godz. 12:00 i potrwają do 14 czerwca
pod adresem:www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl


* Dodatkowe informacje

Dodano 5 czerwca 2020 r.

wytyczne - plakat


Dodano 31 maja 2020r.

Szanowni Państwo,

na stronie Biura Edukacji został zamieszczony komunikat
o funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.

*Biuro Edukacji - komunikat


Dodano 31 maja 2020 r.

wazne - rysunek


Zaktualizowano 25 maja 2020 r.

wazne - rysunek


Dodano 24 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

W załączeniu list Prezydenta m.st. Warszawy do Rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych

* Pismo Prezydenta m. st. Warszawypdf ikona


Dodano 5 maja 2020 r.

wazne - rysunek

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE

Z uwagi na decyzję władz informuję, że
ZARZĄDZENIE NR 6/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza
w Warszawie z dnia 24 marca 2020r.,
w sprawie realizowania zadań szkoły z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, zostaje utrzymane w mocy
do dnia 24 maja 2020r.

Z poważaniem
Małgorzata Stawiarska
Dyrektor szkoły


*Treść zarządzenia pdf ikona


Zaktualizowano 25 kwietnia 2020 r.

konkursy - rysunek


* Moje wymarzone wakacje - konkurs plastyczny dla uczniów klas 0pdf ikona

* Savoir-vivre w życiu codziennym - konkurs plastyczny dla uczniów klas I-VIIIpdf ikona

* Czapka na słoneczne dni - konkurs plastyczno-techniczny dla uczniów klas I-VIIIpdf ikona
stop_przemoc - rysunek


Dodano 17 kwietnia 2020r.

Rekrutacja do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych)
w szkołach podstawowych

* Harmonogram rekrutacji do klas I ogólnodostępnych i integracyjnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 pdf ikona

* Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021pdf ikona

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.edukacja.warszawa.pl


Zaktualizowano 25 kwietnia 2020r.

instrukcja - rysunek


Dodano 25 marca 2020r.

iplakat_nakretki
Dodano 27 września 2019

Dodatkowe dni wolne
w roku szkolnym 2019/2020


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (ze zmianami), informujemy że dni:
1)od 14.10 i 31.10.2019r.
2) od 23.12 do 31.12.2019r.
3) od 2.01 do 3.01.2020r.
4) od 8.04 do 14.04.2020r.
5) od 21.04 do 23.04.2020r.(egzamin ósmoklasisty)
będą wolne od zajęć dydaktycznych,w tych dniach szkoła, w ramach świetlicy, zapewni opiekę uczniom, których rodzice zadeklarują chęć skorzystania z niej.

Dzień 12 czerwca 2020r. będzie dniem wolnym od zajęć, zostanie odpracowany Piknikiem Rodzinnym.

Dodano 27 września 2019

informacja_o_monitoringu

Informujemy, że teren placówki jest objęty monitoringiem wizyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest art. 108a ustawy Prawo oświatowe. Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza. Celem przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem monitoringu jest zapewmnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom placówki, a także ochrona mienia.
Treść pełnego obowiązku informacyjnego, jaki obowiązkowo należy spełnić wobec osób, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu znajduje się na stronie internetowej szkoły www.sp118.waw.pl


Dodano 5 listopada 2018

Ubezpieczenie


*Ubezpieczenie NNW pdf ikona

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży znajdą Państwo na stronie www.colonnade.pl


Dodano 10 września 2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

* RODO - Klauzula informacyjna pdf ikona
Dodano 27 sierpnia 2018

Duplikat legitymacji lub świadectwa


* Szczegółowe informacje pdf ikona


Dodano 27 czerwca 2018

ZTM - Karta ucznia 2020


W celu uzyskania przez dziecko Karty Ucznia uprawniającej do bezpłatnych przejazdów na terenie Warszawy, prosimy o wypełnienie wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej i złożenie do sekretariatu szkoły do dnia 31.05.2020r.

* Wniosek papierowy
* Wniosek elektroniczny
* Instrukcja do elektronicznego składania wnioskówpdf ikona

Dodano 15 maja 2020