informacje - napis
lato w mieście - rysunek

Dodano 25 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo

Opłaty za zniszczone/zagubione podręczniki należy dokonać przelewem na konto 58 1030 1508 0000 0005 5017 6041 do 24 czerwca 2020 r. z opisem: zwrot za zaguniomy/zniszczony podręcznik (należy podać tytuł), imię i nazwisko ucznia, klasa.

Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać na LKowalewska@edu.um.warszawa.pl

Dodano 16 czerwca 2020 r.

lato w mieście - rysunek

Zaktualizowano 25 czerwca 2020 r.

Stypendia m.st. Warszawy
im. Jana Pawła II


W tym roku już po raz 16. warszawscy uczniowie i studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Program stypendialny jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie.
O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:
- osiągają dobre wyniki w nauce,
- osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
- miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł.
Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.
Rekrutacja dla uczniów będzie trwała od 26 czerwca do 31 lipca 2020 roku, a dla studentów od 1 września do 10 października 2020 r.

Szczegółowe informacje: www.stypendiajp2.pl


Dodano 16 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

na stronie Biura Edukacji został zamieszczony komunikat
o funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.

*Biuro Edukacji - komunikat


Dodano 31 maja 2020 r.

wazne - rysunek


Zaktualizowano 25 maja 2020 r.

wazne - rysunek


Dodano 24 kwietnia 2020 r.

instrukcja - rysunek


Dodano 25 marca 2020r.

informacja_o_monitoringu

Informujemy, że teren placówki jest objęty monitoringiem wizyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest art. 108a ustawy Prawo oświatowe. Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza. Celem przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem monitoringu jest zapewmnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom placówki, a także ochrona mienia.
Treść pełnego obowiązku informacyjnego, jaki obowiązkowo należy spełnić wobec osób, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu znajduje się na stronie internetowej szkoły www.sp118.waw.pl


Dodano 5 listopada 2018

Ubezpieczenie


*Ubezpieczenie NNW pdf ikona

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży znajdą Państwo na stronie www.colonnade.pl


Dodano 10 września 2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

* RODO - Klauzula informacyjna pdf ikona
Dodano 27 sierpnia 2018

Duplikat legitymacji lub świadectwa


* Szczegółowe informacje pdf ikona


Dodano 27 czerwca 2018

ZTM - Karta ucznia 2020


W celu uzyskania przez dziecko Karty Ucznia uprawniającej do bezpłatnych przejazdów na terenie Warszawy, prosimy o wypełnienie wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej i złożenie do sekretariatu szkoły do dnia 31.05.2020r.

* Wniosek papierowy
* Wniosek elektroniczny
* Instrukcja do elektronicznego składania wnioskówpdf ikona

Dodano 15 maja 2020