Duplikat legitymacji lub świadectwa


* Szczegółowe informacje


Dodano 27 czerwca 2018

Wyprawka ucznia klasy I* Wyprawka


Dodano 27 czerwca 2018

Wykaz podręczników do religii
na rok szkolny 2018/2019* Wykaz podręczników


Dodano 27 czerwca 2018* Rządowy Program „Dobry Start”


Dodano 27 czerwca 2018

W związku z wprowadzeniem RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zostały zablokowane do odwołania podstrony naszych kronik i galerii uczniów.

Dodano 12 czerwca 2018

Opłata za Lato w Mieście 2018

Opłat można dokonywać wpłacając na konto lub osobiście u kierownika stołówki.
Citi Bank Handlowy nr 58 1030 1508 0000 0005 5017 6041
Proszę wpisać w nazwie odbiorcy: DBFO – SP 118
Proszę o wpisanie w tytule: Nazwisko i imię dziecka, zakres dat pobytu na półkolonii.

* Regulamin Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej


Dodano 9 czerwca 2018* Wykaz Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych
* Pismo dotyczącze zapisów do Programu „Lato w Mieście”
* Harmonogram zapisów


Szanowni Państwo,informacje o zakwalifikowaniu do Programu „Lato w Mieście 2018” można uzyskać – od 7 czerwca 2018 roku, od godz. 16:00 - poprzez zalogowanie się do elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem:

* www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl.


Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zakwalifikowanych do Program „Lato w Mieście 2018” proszeni są o potwierdzenie w terminie od 8 czerwca 2018 roku, od godz. 8:00 do 18 czerwca 2018 roku do godz. 15:00 woli uczestnictwa w ww. Programie - poprzez złożenie w sekretariacie szkoły, w której uczeń został zakwalifikowany - pobranej z elektronicznego systemu zgłoszeń (www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) karty kwalifikacyjnej oraz dokonanie opłaty za posiłki na numer konta ww. szkoły (potwierdzenie przelewu).
Uczniowie zwolnieni w ciągu roku szkolnego 2017/2018 z opłat za posiłki proszeni są o dostarczenie wraz z ww. kartą kwalifikacyjną zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły.

Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestnictwa w Warszawskim Programie „Lato w Mieście 2018”

Zgodnie z harmonogramem zapisów na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 16:00zostaną przekazane za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń (www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) informacje, o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018”.


Dodano 7 czerwca 2018

Opłata za zniszczone lub zagubione podręczniki

Za zniszczone lub zagubione podręczniki należy dokonać wpłaty na konto: 27 1030 1508 0000 0005 5017 6017 lub odkupić je samodzielnie.
Dodano 4 czerwca 2018

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019


Informacje o rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego
* edukacja.warszawa.pl/przedszkolaki


Informacje o rekrutacji do klas I w Szkołach Podstawowych
* edukacja.warszawa.pl/rekrutacja

Dodano 2 marca 2018

Ubezpieczenie


*Ubezpieczenie NNW
*Postanowienia dodatkowe
*Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS
*Zgłoszenie szkody w ubezpieczeniu EDU PLUS


Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży znajdą Państwo na stronie www.ubezpieczeniwszkole.pl


Dodano 12 września 2017