INFORMACJE
informacja_lato_w_miescie

* Informacja dotycząca zapisów "Lato w Mieście" 2021pdf ikona

Wykaz placówek oraz szczegóły dotyczące Warszawskiej Akcji "Lato w Mieście" 2021 dostępne na stronie elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

* "Lato w Mieście" 2021 - wykaz placówekpdf ikona

* "Lato w Mieście" 2021 - regulaminpdf ikona

* Wniosek o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji "Lato w Mieście" 2021pdf ikona

Zaktualizowano 15 czerwca 2021 r.

Wykaz podręczników* Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022 pdf ikona


Dodano 7 lipca 2021 r.

ZTM - Karta ucznia 2021


W tym roku mija 4 lata od wydania pierwszych Kart Ucznia, których termin ważności kończy się w dniu 30 września 2021 r.
W celu uzyskania przez dziecko Karty Ucznia uprawniającej do bezpłatnych przejazdów na terenie Warszawy, prosimy o wypełnienie wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej i złożenie do sekretariatu szkoły do dnia 23.05.2021r.

* Wniosek papierowy
* Wniosek elektroniczny
* Instrukcja do elektronicznego składania wnioskówpdf ikona

Dodano 27 kwietnia 2021r.

Praca przedszkoli w okresie wakacyjnym

dyżur_wakacyjny - informacja


* List Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców przedszkolaków


Dodano 5 marca 2021 r.

informacja_o_monitoringu
Informujemy, że teren placówki jest objęty monitoringiem wizyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest art. 108a ustawy Prawo oświatowe. Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza. Celem przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem monitoringu jest zapewmnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom placówki, a także ochrona mienia.
Treść pełnego obowiązku informacyjnego, jaki obowiązkowo należy spełnić wobec osób, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu znajduje się na stronie internetowej szkoły www.sp118.waw.pl


Dodano 5 listopada 2018

Ubezpieczenie


*Ubezpieczenie NNW pdf ikona

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży znajdą Państwo na stronie:

www.colonnade.pl


Dodano 10 września 2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

* RODO - Klauzula informacyjna pdf ikona
Dodano 27 sierpnia 2018

Duplikat legitymacji lub świadectwa


* Szczegółowe informacje pdf ikona


Dodano 27 czerwca 2018