informacje - napis

Konkurs literacko - plastyczny
„Poznaj Wielkich Polaków"
dla klas VII


malarz - rysunek
* Regulamin konkursupdf ikona

Dodano 19 marca 2019

Konkurs literacki
„Kultura języka na wesoło"
dla klas VI


pioro - rysunek
* Regulamin konkursupdf ikona

Dodano 19 marca 2019

II Warszawski Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Polsce
dla klas VII


wiosna - rysunek
* Regulamin konkursupdf ikona

Dodano 6 marca 2019

Konkurs literacko - plastyczny
dla klas IV
„Zaczarowana baśń"


wiosna - rysunek
* Regulamin konkursupdf ikona

Dodano 6 marca 2019

Jadłospis

kucharz - rysunek


* Jadłospis na marzecpdf ikona
* Opłaty za wyżywieniepdf ikona

Opłata za obiady za miesiąc marzec wynosi 147 zł (21x7zł). Proszę o uiszczenie opłaty w dniach 01.03 – 08.03.2019r.

Opłat można dokonywać wpłacając na konto między 1 a 10 dniem miesiąca żywieniowego lub osobiście w godzinach pracy kierownika stołówki.
Citi Bank Handlowy nr 58 1030 1508 0000 0005 50176041
Proszę wpisać w nazwie odbiorcy:
DBFO –SP 118
Proszę o wpisanie w tytule:
Nazwisko i imię dziecka, klasa(np.Kowalski Jan, klasa 1a),
Miesiąc/rok, za który opłacamy obiady(np. wrzesień 2010).


Dodano 27 lutego 2019

Konkurs Wiosenny
dla klas O -IIIwiosna - rysunek
* Regulamin konkursupdf ikona

Dodano 26 lutego 2019

Konkurs informatyczny dla klas I - VII
„Baśnie, podania i legendy Mazowsza w komiksie"komputer - rysunek
Organizatorem konkursu jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczna placówka doskonalenia nauczycieli. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego komiksu utworzonego na podstawie powszechnie znanych i opublikowanych baśni, podań i legend Mazowsza.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika. Wydawnictwa „Głos Nauczycielski”, „Biblioteka w szkole” oraz „Biblioteka – Centrum Informacji” objęły konkurs patronatem medialnym.


* Regulamin konkursupdf ikona
* Oświadczenie dot. udziału w konkursie pdf ikona
* Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku pdf ikona
* Wykaz przykładowych publikacji do konkursupdf ikona


Szkolny koordynator:
p.Paulina Mikulska


Dodano 17 lutego 2019

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2019/2020

* Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychpdf ikona
* Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnychpdf ikona


Dodano 22 stycznia 2019

Rekrutacja do klas I
w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2019/2020

* Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowychpdf ikona
* Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowychpdf ikona


Dodano 22 stycznia 2019

Projekt badawczy
prowadzony w Instytucie Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN* List do rodzicówpdf ikona

Szczegółowe informacje na temat projektu brajl.nencki.gov.pl


Dodano 9 listopada 2018

informacja_o_monitoringu
Monitoring - pelna klauzula informacyjnepdf ikona

Dodano 5 listopada 2018

Ubezpieczenie


*Ubezpieczenie NNW pdf ikona

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży znajdą Państwo na stronie www.ubezpieczeniwszkole.pl


Dodano 10 września 2018

Dodatkowe dni wolne
w roku szkolnym 2018/2019


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego,informujemy że dni:
1) 31.10 i 02.11.2018r.
2) od 02.01 do 04.01.2019r.
3) od 29.04 do 30.04.2019r.
będą wolne od zajęć dydaktycznych,w tych dniach szkoła, w ramach świetlicy, zapewni opiekę uczniom, których rodzice zadeklarują chęć skorzystania z niej.

Dzień 2 maja 2019r. będzie dniem wolnym od zajęć, zostanie odpracowany Piknikiem Rodzinnym.

Dodano 31 sierpnia 2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

* RODO - Klauzula informacyjna pdf ikona
Dodano 27 sierpnia 2018

Duplikat legitymacji lub świadectwa


* Szczegółowe informacje pdf ikona


Dodano 27 czerwca 2018