Konkurs plastyczny
dla uczniów
wychowania przedszkolnego
„Pani Jesień”* Regulamin konkursu


Dodano 21 września 2017

Konkurs plastyczny
dla klas O - III
„Wakacje, wakacje...”* Regulamin konkursu


Dodano 14 września 2017

Ubezpieczenie


*Ubezpieczenie NNW
*Postanowienia dodatkowe
*Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS
*Zgłoszenie szkody w ubezpieczeniu EDU PLUS


Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży znajdą Państwo na stronie www.ubezpieczeniwszkole.pl


Dodano 12 września 2017

Pomoc socjalna dla uczniów


Pedagog szkolny informuje o możliwości uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium lub zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018.
O stypendium szkolne mogą starać się rodzice uczniów z rodzin, w których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 514 zł. netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów, związanych z edukacją, na podstawie faktur lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2017 r.

* Wniosek o stypendium szkolne

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być on przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.), tj. nie może być wyższa niż 620 zł (od dnia 1 listopada 2017 r. nie może być wyższa niż 650 zł).
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

* Wniosek o zasiłek szkolny

* Szczególowe informacje

Dodano 5 września 2017

Jadłospis* Jadłospis na wrzesień


Opłata za obiady za miesiąc wrzesień wynosi 108 zł (18x6zł). Proszę o uiszczenie opłaty w dniach 04.09 – 08.09.2017r.

Dodano 1 września 2017

Dodatkowe dni wolne
w roku szkolnym 2017/2018


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego,informujemy że dni:
1) 02.11 i 03.11.2017r.
2) 30.04 do 04.05.2018r.- między świetami majowymi;
będą wolne od zajęć dydaktycznych,w tych dniach szkoła, w ramach świetlicy, zapewni opiekę uczniom, których rodzice zadeklarują chęć skorzystania z niej.

Dzień 1 czerwca będzie dniem wolnym od zajęć, zostanie odpracowany Piknikiem Rodzinnym.

Dodano 30 sierpnia 2017

Nowe obwody szkół podstawowych
od 1 września 2017 roku


* Obwody szkół podstawowych


Dodano 28 marca 2017

Komunikat oświatowy


* Komunikat

Dodano 26 stycznia 2017Dodano 23 czerwca 2016

Szanowni Państwo w przypadku zniszczenia darmowych podręczników prosimy o uiszczenie opłaty za:
*książka z przedmiotu (język polski, matematyka, przyroda)-20 zł
*książka do języka angielskiego - 25 zł
Na konto:
Szkoła Podstawowa nr 118
ul.Leszczynowa 5
03-197 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
58 1030 1508 0000 0005 5017 6041
W tytule przelewu proszę umieścić: imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł książki.
Dodano 21 czerwca 2016Dodano 21 czerwca 2016