W naszej szkole od kilku lat działa Szkolne koło Woliontariatu, którego celem jest podejmowanie bezinteresownych działań przez uczniów dla potrzebujących pomocy. Początkowo opiekunem Szkolnego Koła Wolonteriatu była pani Maria Poprawa a obecnie opiekunem jest pani Teresa Zbyrowska, która współpracuje z paniami: Marią Praszczałek i Zofią Erenc-Stanek.

"Pola Nadziei"

     Uczniowie naszej szkoły bardzo aktywnie włączają się do udziału w corocznej akcji "Pola Nadziei"której celem jest sadzenie cebulek żonkili jako symbolu pamięci o chorych i samotnych oraz zbiórki pieniędzy, które przekazywane są na Hospicjum Domowe.

     W obecnym roku szkolnym nasi uczniowie przystąpili do:

- przedświątecznej zbiórki żywności, króra została przekazana do Ośrodka Pomocy Społecznej;

- wykonania kart świątecznych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej;

- akcji pod hasłem "Pluszaki" dla Domów Dziecka na Ukrainie;

- akcji "Góra Grosza" na rzecz dzieci z Domów Dziecka;

     W naszej szkole od 7-12.12.2009 r. obchodziliśmy Tydzień Wolontariatu, który rozpoczął się krótkim apelem poprowadzonym przez panią Teresę Zbyrowską w ramach akcji "Szkoła bez Przemocy".
     Pani Dyrektor Małgorzata Stawiarska podsumowując apel podkreśliła jakie wartości niesie ze sobą wolontariat, uczuliła uczniów jak warto czuć się odpowiedziałnym za losy innych i podejmować działania na rzecz najbardziej potrzebujących. Podkreśliła również, że nasi uczniowie mają bardzo wielkie serca w niesieniu bezinteresownej pomocy na rzecz innych ludzi, w tym dzieci i podziękowała uczniom za włożoną pracę i zaangażowanie.