bibliotekarz
mgr Zofia Kłosińska

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI
w roku szkolnym 2016/2017

Poniedziałek 8.30 - 15.00
Wtorek 8.30 - 17.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 15.00
Piątek 8.00 - 13.00