bibliotekarz
mgr Renata Kurdziałek

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI
w roku szkolnym 2017/2018

Poniedziałek 8.30 - 15.30
Wtorek 8.30 - 15.30
Środa 8.30 - 17.00
Czwartek 8.00 - 15.00
Piątek 8.00 - 13.00