Dąb Pamięci - posadzony dla uhoronowania podpułkownika Aleksandra Tomaszewskiego