Podsumowanie konkursu historycznego „Ja, żołnierz Powstania” (monodramy) w Związku Powstańców Warszawskich. W jury zasiadali: przewodniczący- prezes honorowy SPPW 1944 Maciej Janaszek - Seydlitz, powstaniec warszawski - Zbigniew Galperyn i Cecylia Steczkowska.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody. Mieliśmy także swoje „5 minut” w Telewizji Regionalnej.