Szkoła to nie tylko nauka! Przez cały rok poznawaliśmy historię i dzień współczesny stolicy! W Muzeum Niepodległości otrzymaliśmy z rąk pani Beaty Michalec, Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, certyfikat szkoły varsavianistycznej a nawet tytuł Lidera wśród szkół varsavianistycznych. Piętnaścioro uczniów uzyskało odznakę Młodego Przyjaciela Warszawy. Uroczystość uświetniliśmy programem „Moja Warszawa”.