Warszawski Konkurs Piosenki Patriotycznej -
Koncert laureatów