21 XI- wycieczka „Pomiędzy Wisłą a frontem wschodnim” koła historycznego- projekt „Obroża”- Rejon I „Marianowo- Brzozów”.
Kwatera powstańcza na tarchomińskim cmentarzu, Pałac Prymasowski w Jabłonnie, miejsce przeprawy przez Wisłą 6/7 IX 1944- relacja p. W. Gwardysa ze ŚZŻ AK.
Legionowo - spotkanie w Ratuszu ze świadkiem historii, p. kpt. B. Romanowską- Mazur ps. Sosna, łączniczką i sanitariuszką z Szarych Szeregów; miejsca pamięci w Chotomowie.
II Rejon „Celków-Marki”-spotkanie z Florą Briggs (w dziewiętnastowiecznym stroju), wielce zasłużonej dla społeczności Marek, w którą wcieliła się p. Bogumiła Sieroszewska (z MOK). O walkach w Markach opowiedział p. Zbigniew Paciorek, prezes Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga.