Uroczystość szkolna z okazji 72.
rocznicy Powstania Warszawskiego


Uroczystość szkolna z okazji 72. rocznicy Powstania Warszawskiego - „O Was historia nie zapomni...”. Spotkanie uczniów z kombatantem p. Eugeniuszem Tyrajskim, wiceprezesem Związku Powstańców Warszawskich.