Uroczystość szkolna z okazji 72.
rocznicy Powstania Warszawskiego


Uroczystość szkolna z okazji 72. rocznicy Powstania Warszawskiego - „O Was historia nie zapomni...”. Spotkanie uczniów z kombatantem p. Eugeniuszem Tyrajskim, wiceprezesem Związku Powstańców Warszawskich.


zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5
zdjęcie 6
zdjęcie 7
zdjęcie 8
zdjęcie 9
zdjęcie 10
zdjęcie 11
zdjęcie 12
zdjęcie 13
zdjęcie 14
zdjęcie 15
zdjęcie 16
zdjęcie 17