projekt - rysunek


Od grudnia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom współpracuje z naszą szkołą w ramach projektu „Oswoić Konflikt!” finansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów bez przemocy, poprawienie komunikacji oraz podniesienie stopnia integracji wśród uczniów klas biorących udział w projekcie.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie przez trenerów Stowarzyszenia programu edukacyjnego „Konflikt – jak go oswoić?” w wybranych klasach I-VII oraz wsparcie wychowawców tych klas w dalszej pracy edukacyjnej i wychowawczej.

Uczniowie uczestniczą w specjalnie przygotowanych warsztatach, które rozwijają ich wiedzę i umiejętności w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami, współpracy i komunikacji, czyli tych elementów, które pozwalają nam radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Po przeprowadzonych zajęciach trenerzy Stowarzyszenia przygotowują pisemne podsumowania, które będą zawierały opisy przebiegu warsztatów i funkcjonowania uczniów oraz wskazówki dla wychowawcy dotyczące dalszej pracy z klasą.

Przewidziane jest również zorganizowanie konsultacji bądź warsztatów dla rodziców dzieci biorących udział w projekcie, w obszarach związanych z tematyką projektu, takich jak komunikacja, radzenie sobie z trudnymi emocjami u dzieci czy metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.


Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie Stowarzyszenia Q Zmianom: www.qzmianom.org


Projekt „Oswoić Konflikt!” jest współfinansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy.