2 IX - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.
Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III; omówienie organizacji roku szkolnego.
Zebranie z rodzicami uczniów klasa IV-VII; omówienie organizacji roku szkolnego.
Ślubowanie klas I-szych.
Dzień otwarty z rodzicami uczniów klas I-III; bieżące sprawy klasy i szkoły, postępy i osiągnięcia uczniów
Zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VIII; bieżące sprawy klasy i szkoły, śródsemestralne ocenianie uczniów (oceny przewidywane)
31 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w tym dniu dyżur pełni świetlica szkolna.
1 XI Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny.
Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III; bieżące sprawy klasy i szkoły, postępy i osiągnięcia uczniów
Zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VIII; bieżące sprawy klasy i szkoły, postępy i osiągnięcia uczniów
23 XII -31 XII Zimowa przerwa świąteczna.
2,3 I Dodatkowe dzni wolne od zajęć dydaktycznych, w tym dniu dyżur pełni świetlica szkolna.
Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III; bieżące sprawy klasy i szkoły, podsumowanie pracy w I semestrze.
Zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VIII; bieżące sprawy klasy i szkoły, podsumowanie osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych uczniów w I semestrze.
Koniec I-ego semestru.
10 II - 23 II Ferie zimowe
Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III; bieżące sprawy klasy i szkoły, postępy i osiągnięcia uczniów.
Zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VIII; bieżące sprawy klasy i szkoły, postępy i osiągnięcia uczniów.
8 IV Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w tym dniu dyżur pełni świetlica szkolna.
9 - 14 IV Wiosenna przerwa świąteczna
21,22,23 Egzamin ósmoklasisty
Dzień otwarty z rodzicami uczniów klas I-III. Indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji szkolnej - dydaktycznej i wychowawczej uczniów.
Zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VIII; bieżące sprawy klasy i szkoły. indywidualne rozmowy z nauczycielami przedmiotów dotyczące sytuacji szkolnej uczniów poziom osiągnięć edukacyjnych, śródsemestralne ocenianie uczniów (oceny przewidywane).
12 VI Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zostanie odpracowany Piknikiem Rodzinnym.
Rozstrzygnięcie konkursów całorocznych.
Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III; wyniki edukacyjne i wychowawcze uczniów, bieżące sprawy klasy i szkoły.
Zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VIII; wyniki edukacyjne i wychowawcze uczniów, bieżące sprawy klasy i szkoły.
26 VI Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020.
27 VI -
31 VIII
Wakacje.