4 IX - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.
Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III; omówienie organizacji roku szkolnego.
Zebranie z rodzicami uczniów klasa IV-VII; omówienie organizacji roku szkolnego.
Ślubowanie klas I-szych.
Dzień otwarty z rodzicami uczniów klas I-III; bieżące sprawy klasy i szkoły, postępy i osiągnięcia uczniów
Zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VII; bieżące sprawy klasy i szkoły, śródsemestralne ocenianie uczniów (oceny przewidywane)
31 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w tym dniu dyżur pełni świetlica szkolna.
1 XI Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny.
2 XI Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w tym dniu dyżur pełni świetlica szkolna.
Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III; indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji szkolnej –dydaktycznej i wychowawczej uczniów
Zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VII; bieżące sprawy klasy i szkoły, postępy i osiągnięcia uczniów
24 XII-1 I Zimowa przerwa świąteczna.
2,3,4 I Dodatkowe dzni wolne od zajęć dydaktycznych, w tym dniu dyżur pełni świetlica szkolna.
Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III; bieżące sprawy klasy i szkoły, podsumowanie pracy w I semestrze.
Zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VII; bieżące sprawy klasy i szkoły, podsumowanie osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych uczniów w I semestrze.
Koniec I-ego semestru.
28 I - 8 II Ferie zimowe
Ferie zimowe
Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III; bieżące sprawy klasy i szkoły, postępy i osiągnięcia uczniów.
Zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VII; bieżące sprawy klasy i szkoły, postępy i osiągnięcia uczniów.
18 - 23 IV Wiosenna przerwa świąteczna
29, 30 IV Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, w tym dniu dyżur pełni świetlica szkolna.
2 V Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zostanie odpracowany Piknikiem Rodzinnym
Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III; bieżące sprawy klasy i szkoły, postępy i osiągnięcia uczniów, indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji szkolnej –dydaktycznej i wychowawczej uczniów
Zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VII; bieżące sprawy klasy i szkoły. indywidualne rozmowy z nauczycielami przedmiotów dotyczące sytuacji szkolnej uczniów poziom osiągnięć edukacyjnych, śródsemestralne ocenianie uczniów (oceny przewidywane).
Rozstrzygnięcie konkursów całorocznych.
Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III; wyniki edukacyjne i wychowawcze uczniów, bieżące sprawy klasy i szkoły.
Zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VII; wyniki edukacyjne i wychowawcze uczniów, bieżące sprawy klasy i szkoły.
21 VI Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.
26 VI -
31 VIII
Wakacje.