Sprzątanie Świata

20 września 2019, po raz kolejny, uczestniczyliśmy w akcji ekologicznej Sprzątanie Świata pod hasłem „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!” Uczniowie klas I-VIII włączyli się do wspólnego sprzątania. Porządkowanie terenów miejskich zostało poprzedzone zajęciami edukacyjnymi utrwalającymi pojęcia związane z systemem segregacji odpadów, ich recyklingiem i utylizacją. Udział w akcji podnosi świadomość ekologiczną uczniów, zmieniania indywidualne nawyki.