Akcja „Góra Grosza” w Oa

W tym roku grupa O a wzięła udział w akcji „Góra Grosza”, której celem jest zebranie funduszy dla najbardziej potrzebujących Domów dla Dzieci i Rodzinnych Domów Dziecka.
Dzieci dowiedziały się, że najmniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.