Zajęcia komputerowe w klasach drugich


     Wykorzystanie narzędzi edytora graficznego do tworzenia prac plastycznych.
     Zastosowanie matematyki w praktyce: kolorowanie figur geometrycznych; rozróżnianie liczb parzystych i nieparzystych; rysowanie krzywych, prostych, łamanych; wykorzystanie figur do tworzenia własnych pomysłów.