Międzyszkolny konkurs na kartkę wielkanocną
„Happy Easter”

W wyniku głosowania uczniów z klas I Szkoły Podstawowej Nr 118 i uczniów z klas I Szkoły Podstawowej NR 53 wyłoniono następujących laureatów:
SP 118
I miejsce:
Piotr Sternik 1d
II miejsce:
Weronika Mateja 1a
III miejsce:
Jan Lankauf 1c
Ewelina Kryspin 1b
Wyróżnienie
Jakub Kabała 1c

SP 53
I miejsce:
Nikodem Mazurek (7)
II miejsce:
Karolina Fabisiak (3)
Hanna Gustowska (4)
III miejsce:
Katarzyna Najszcz (1)
Wyróżnienie
Bruno Arczyński (6)