„Lekcja na 4 łapach”

Dnia 4 lutego 2014r. do grupy 0b przybyli wyjątkowi goście. Terapeuci z Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PRZYJACIEL wraz z psami terapeutami przeprowadzili zajęcia edukacyjne w ramach akcji „Lekcja na 4 łapach” podróże z Felixem.
Dzięki tak ciekawym zajęciom dzieci wzbogaciły wiadomości na temat życia psów oraz dostrzegli różne role jakie, pełni pies w życiu człowieka.