III b w Zamku Królewskim

22 listopada 2016r uczniowie klasy IIIb wybrali się do Zamku Królewskiego na lekcję muzealną pt. „Obrazy mistrza Canaletta”. Jak widać po zasłuchanych i uśmiechniętych twarzach lekcja bardzo się dzieciom podobała.
Podczas zajęć odbywających się w Sali Canaletta dzieci poznały Warszawę sprzed ponad 200 lat – jej architekturę (ulice, pałace, kościoły) i mieszkańców (mieszczan, szlachtę, rzemieślników, przekupniów, kuglarzy, artystów, żebraków). Zapoznały się z życiem dawnego miasta (transport, handel, rozrywki, higiena). Poznały biografię Bernarda Bellotta zw. Canalettem i tajniki jego warsztatu.
Po zajęciach w Zamku oczywiście spacer Krakowskim Przedmieściem.