Ostatnie chwile w szkole

Klasa IIb wyszła z murów szkolnych na wielkie malowanie w plenerze. Popatrzcie z jakim zaangażowaniem każdy przystąpił do pracy.
Jakie piękne, artystyczne dzieła powstały!!!