Warsztaty ekologiczne - Energia odnawialna

Warsztaty realizowane przez Fundację alter eko, w programie "Edulab" dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podczas warsztatów uczniowie mają możliwość samodzielnej pracy na stanowiskach doświadczalnych, gdzie mogą m.in. zgłębić tajniki przyrządów służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, czy wykonywania pomiarów wody i gleby z zastosowanie odczynników oraz pasków wskaźnikowych.