„Święto pieczonego ziemniaka” -
wycieczka klasy IIa i IIc