Radość i zabawa - wycieczka klas III
na Farmę Iluzji