Wycieczka klasy II c do Muzeum Polin- zajęcia edukacyjne. Gry i zabawy dzieci żydowskich w okresie międzywojennym.