Wycieczka klasy 2c
do Jednostki Ratowniczo-Gaśnicza Nr 10
Państwowej Straży Pożarnej