W grudniu uczniowie klasy IIa wzięli udział w projekcje, stworzonym za pośrednictwem platformy edukacyjnej eTwinning, pt.:„Wymiana ręcznie robionych kartek świątecznych” (Handmade Christams Cards Exchange).
eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.
Celem projektu była wymiana ręcznie zrobionych kartek świątecznych pomiędzy uczniami ze szkół Unii Europejskiej za pośrednictwem tradycyjnej poczty. W projekcie wzięły udział trzy szkoły z Polski (w tym SP nr 118), dwie z Hiszpanii, dwie z Turcji, oraz po jednej z Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Słowacji.
Udział w projekcie miał na celu poszerzenie zakresu pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom, motywując Ich jednocześnie do nauki i otwarcia na Europę. A także, trening umiejętności językowych (j. angielski), rozwój kreatywnego myślenia oraz dbanie o tradycje świąteczne. Drugoklasiści z niecierpliwością czekają teraz na kartki od szkół partnerskich, które posłużą do stworzenia galerii świątecznej przy pokoju pedagoga na moment przed rozpoczynającą się przerwą świąteczną.
Zapraszamy do oglądania szkolnej wystawy oraz do odwiedzenia strony internetowej projektu (TwinSpace): https://twinspace.etwinning.net/53090/materials/images