Zajęcia ekologiczne

W dniu 7 grudnia 2012 roku w klasie IIa i IIc odbyły się zajęcia z wykorzystaniem ekologicznych gier edukacyjnych, m.in. wielkoformatowych gier podłogowych, puzzli oraz domina.
W ramach lekcji uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu znajomości rodzimych gatunków chronionych ptaków i ssaków oraz prawidłowych zachowań zwierząt i zagrożeń dla środowiska. Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach projektu realizowanego przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.