Zajęcia przyrodnicze w klasach III

W okresie wrzesień - październik w klasach III realizowany był projekt edukacyjny „Gawęda o drzewach” zainicjonowany przez bibliotekę szkolną.
W trakcie trwania tego projektu dzieci poznały różne gatunki drzew iglastych i liściastych rosnących na parkowym i leśnym terenie naszej szkoły. Zagłębiając o nich informacje szukały ciekawostek o drzewach, wierszy, opowiadań w encyklopediach, Internecie, książkach przyrodniczych.