Inscenizacja „Bajek” Ignacego Krasickiego
na lekcji języka polskiego w klasie Va