Inscenizacja teatralna
na lekcji języka polskiego w klasie 4a