„Żywa” lekcja historii w klasie 5
- czasy pierwszych Piastów