„Powstańczy dzień powszedni”- lekcja muzealna w Muzeum Powstania Warszawskiego