„Rozprawa sądowa - zasługi i winy Syzyfa, władcy Koryntu”