„Żywa” lekcja języka polskiego w klasie 5 a -
„Spotkanie bogów na Olimpie”