Lekcja przyrody w Stacji Meteorologicznej
w Legionowie


      Klasy IV wybrały się na lekcję przyrody do stacji meteorologicznej.
     Uczniowie utrwalili wiadomości o składnikach pogody, rozpoznawali przyrządy do pomiaru pogody oraz obserwowali wypuszczenie balonu meteorologicznego.