Wycieczka koła varsavianistycznego
do Muzeum Niepodległości17 XII 2016 wycieczka koła varsavianistycznego do Muzeum Niepodległości (wykład) oraz spacer: „Plac Powstańców Warszawy - historia, dawne nazwy, dawna i współczesna zabudowa”.