Muzeum Pożarnictwa i Jednostka
Ratunkowo - Gaśnicza nr 4 w Warszawie