150. rocznica wybuchu powstania styczniowego- audycja radiowa dla uczniów klas V i VI pt. „Naród bez historii i pamięci o niej, to jak drzewo bez korzeni”.