Warsztaty ekologiczne „5 kolorów OZE”


Warsztaty „5 kolorów OZE” realizowane przez Fundację alter eko, w programie „Ogród Z Energią” dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Celem warsztatów jest upowszechnianie praktycznej wiedzy nt. alternatywnych źródeł energii, zapoznanie uczestników z definicją energii odnawialnej, jej wadami, zaletami oraz sposobami przetwarzania OZE do zasilania urządzeń. Podczas warsztatów uczniowie mają możliwość samodzilnego konstruowania turbiny wiatrowej, prowadzenia doświadczeń z ogniwami fotowoltaicznymi, a także wytworzenia energii chemicznej z owoców.