Wycieczka krajoznawcza uczniów klas IV
do Kazimierza Dolnego, Wojciechowa i Puław