EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
mgr Małgorzata Korodziejewska
mgr Malwina Sobantka
mgr Mirosława Tkaczyk
mgr Edyta Tomczyk

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Sylwia Buczek - Miszkurka
mgr Beata Korczak
mgr Izabela Kossakowska - Królak
mgr Paulina Mikulska
mgr Halina Mrugała
mgr Karina Petrzak
mgr Ilona Siemianowska
mgr Małgorzata Urynek
mgr Marzena Wakuluk-Kania

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY KLASY O-III
mgr Hanna Bator
mgr Maria Praszczałek
mgr Ewelina Zielińska

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY KLASY IV-VIII
mgr Jolanta Marchwacka
mgr Ewelina Pelc
mgr Aneta Piórkowska
mgr Anna Polkowska
mgr Agnieszka Stańczak

JĘZYK POLSKI
mgr Justyna Pawlik
mgr Katarzyna Plak
mgr Maria Poprawa
mgr Stanisława Kędra

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Joanna Adamczyk
mgr Irina Starodumow
mgr Anna Wierzbicka

JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Aneta Gacek

HISTORIA
mgr Beata Lange
mgr Maria Poprawa

MUZYKA
mgr Beata Lange

TECHNIKA
mgr Beata Lange
mgr Katarzyna Łukaszewska

PLASTYKA
mgr Katarzyna Plak

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Maria Poprawa

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Beata Rudziewicz

MATEMATYKA
mgr Iwona Bartosiak
mgr Konrad Michalski
mgr Krzysztof Sak

PRZYRODA, BIOLOGIA,
mgr Beata Łagowska

GEOGRAFIA,
mgr Beata Rudziewicz
mgr Beata Łagowska

FIZYKA
mgr Iwona Bartosiak

CHEMIA
mgr Konrad Michalski

INFORMATYKA
mgr Iwona Bartosiak
mgr Anna Demecka

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Marzena Lesiak
mgr Jarosław Zimek

RELIGIA
Ks. Roman Kot
Ks. Artur Mościcki
mgr Teresa Zbyrowska

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Joanna Węgiełek

PSYCHOLOG
mgr Jacek Dąbrowski

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY
mgr Katarzyna Paderewska

LOGOPEDA
mgr Katarzyna Grabarczyk - Salwowska
mgr Wioleta Osuch

BIBLIOTEKARZ
mgr Renata Kurdziałek

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
mgr Magdalena Ciesielska
mgr Aneta Gacek
mgr Alicja Gromadzka
mgr Bożena Janczak
mgr Agnieszka Krasnodębska - Wiśniewska
mgr Marta Krupiczowicz
mgr Katarzyna Łukaszewska
mgr Konrad Łukaszewski