EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

- mgr Aneta Chojecka

- Małgorzata Korodziejewska


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

- mgr Hanna Bator - nauczyciel wspomagający

- mgr Zofia Erenc-Stanek

- mgr Monika Gryszkiewicz

- mgr Beata Korczak

- mgr Izabela Kossakowska - Królak

- mgr Karina Łęczycka - nauczyciel wspomagający

- mgr Paulina Mikulska

- mgr Halina Mrugała

- mgr Aleksandra Pikalska - nauczyciel wspomagający

- mgr Maria Praszczałek - nauczyciel wspomagający

- mgr Izabela Romanowska

- mgr Małgorzata Urynek


JĘZYK POLSKI

- mgr Maria Poprawa

- mgr Stanisława Kędra


JĘZYK ANGIELSKI

- mgr Joanna Adamczyk

- mgr Natalia Czernecka

- mgr Irina Starodumow

- mgr Anna Wierzbicka


HISTORIA

- mgr Beata Lange

- mgr Maria Poprawa


TECHNIKA, MUZYKA, PLASTYKA

- mgr Beata Lange


MATEMATYKA

- mgr Iwona Bartosiak

- mgr Konrad Michalski


PRZYRODA

- mgr Beata Łagowska


INFORMATYKA

- mgr Iwona Bartosiak


WYCHOWANIE FIZYCZNE

- mgr Marzena Lesiak

- mgr Jarosław Zimek


RELIGIA

- ks. Roman Kot

- mgr Teresa Zbyrowska


PEDAGOG SZKOLNY

- mgr Joanna Węgiełek


PSYCHOLOG

- mgr Jacek Dąbrowski


LOGOPEDA

- mgr Wioleta Osuch

- mgr Katarzyna Grabarczyk - Salwowska


BIBLIOTEKARZ

- mgr Zofia Kłosińska


WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

- mgr Joanna Brzana

- mgr Anna Demecka

- mgr Jolanta Gacek

- mgr Alicja Gromadzka

- mgr Bożena Janczak

- mgr Marta Krupiczowicz

- mgr Jolanta Misztal

- mgr Anna Polkowska

- mgr Luiza Wańtusiak

- mgr Małgorzata Zambrzycka - Chodnicka

- mgr Ewelina Zielińska