EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

- mgr Aneta Chojecka

- mgr Małgorzata Korodziejewska


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

- mgr Zofia Erenc-Stanek

- mgr Monika Gryszkiewicz

- mgr Beata Korczak

- mgr Izabela Kossakowska - Królak

- mgr Karina Łęczycka

- mgr Paulina Mikulska

- mgr Izabela Romanowska

- mgr Małgorzata Urynek


NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY KLASY I-III

- mgr Hanna Bator

- mgr Halina Mrugała

- mgr Aleksandra Pikalska

- mgr Anna Polkowska

- mgr Maria Praszczałek


NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY KLASY IV-VI

- mgr Anna Demecka

-mgr Małgorzata Zambrzycka - Chodnicka


JĘZYK POLSKI

- mgr Maria Poprawa

- mgr Stanisława Kędra


JĘZYK ANGIELSKI

- mgr Joanna Adamczyk

- mgr Irina Starodumow


HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

- mgr Anna Jesiotr


TECHNIKA, MUZYKA, PLASTYKA

- mgr Beata Lange


MATEMATYKA

- mgr Iwona Bartosiak

- mgr Konrad Michalski


PRZYRODA

- mgr Beata Łagowska


INFORMATYKA

- mgr Iwona Bartosiak


WYCHOWANIE FIZYCZNE

- mgr Marzena Lesiak

- mgr Jarosław Zimek


RELIGIA

- ks. Roman Kot

- mgr Eliza Pawlak

- mgr Teresa Zbyrowska


PEDAGOG SZKOLNY

- mgr Joanna Węgiełek


PSYCHOLOG

- mgr Jacek Dąbrowski


REEDUKATOR

- mgr Joanna Brzana


LOGOPEDA

- mgr Wioleta Osuch

- mgr Katarzyna Grabarczyk - Salwowska


BIBLIOTEKARZ

- mgr Renata Kurdziałek


WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

-mgr Aneta Gacek

-mgr Alicja Gromadzka

-mgr Bożena Janczak

-mgr Marta Krupiczowicz

-mgr Jolanta Misztal

-mgr Katarzyna Paderewska

-mgr Ewelina Zielińska