Skróty przedmiotów używane w planie lekcji

ep - edukacja przedszkolna

ew - edukacja wczesnoszkolna

rel - religia

ozds - od zabawy do sportu

z. kom - zajęcia komputerowe

j. ang - język angielski

wf - zajęcia ruchowe (kl.1- 3)
       - wychowanie fizyczne(kl.4-6)

j.pol - język polski

gw- godzina wychowawcza

mat - matematyka

inf - informatyka

przyr - przyroda

hist - historia i społeczeństwo

tech - technika

plast - plastyka

muza - muzyka

wdż- wychowanie do życia w rodzinie

pde- przygotowanie do egzaminu

bas - basen (kl. 2)