DRODZY RODZICE!


     Wpłaty na nasz fundusz są dobrowolne. Skromne środki finansowe szkoły, uniemożliwiają zakup atrakcyjnych nagród dla naszych dzieci.
       Pokrywamy koszty wykonania zdjęć do kroniki szkolnej, zakup kwiatów dla zaproszonych gości do szkoły, udzielamy wsparcia finansowego uroczystości szkolnych np.: "Wieczór kolęd", Ślubowanie, Spotkania rodzinne, dyskoteki. Wspieramy także bibliotekę szkolną.

Proponowana opłata: 10 zł miesięcznie pierwsze dziecko, 8 zł - drugie dziecko.
Może wśród Państwa lub Państwa znajomych są osoby lub firmy, które chciałyby dofinansować nasz Fundusz Rady Rodziców.
Nawet najdrobniejsza kwota jest bardzo cenna.

Nr Konta
66 1240 6117 1111 0010 4388 7692

(Konto Rady Rodziców SP118,
BANK PKO SA O/Warszawa,ul.Modlińska 197)


Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wpłaty i liczymy na wsparcie szkoły w przyszłości.

e-mail: rr.sp.118.warszawa@gmail.com

Rada Rodziców