Zakres działań pedagoga:

1.Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin (w tym materialnych dot. stypendium, zasiłku, bezpłatnych obiadów).
2.Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu.
3.Psychoedukacja i profilaktyka (profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji itp.)
4.Współpraca z PP-P w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami oraz współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.
5.Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.


mgr Joanna Węgiełek
tel. (22) 811 15 34 wew. 107

e-mail: pedagog_szkola118@poczta.onet.pl

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY
Poniedziałek 13.30 - 17.00
Wtorek 7.15 - 15.15
Środa 12.30- 16.30
Czwartek 8.30- 14.30
Piątek 8.30 - 13.00
psycholog

mgr Jacek Dąbrowski
tel. (22) 811 15 34 wew. 107

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY
Poniedziałek 8.00 - 12.30
Wtorek 12.30 - 16.30
Środa 8.00 - 14.00
Czwartek 12.30 - 17.00
Piątek 10.30 - 16.30
logopedka


Neurologopeda/Surdologopeda
mgr Wioleta Osuch
tel. (22) 811 15 34 wew. 103

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY
Poniedziałek 12.30 - 17.30
Wtorek 7.30 - 15.00
Środa 7.30 - 11.30
Czwartek 12.30 - 18.00