Zakres działań pedagoga:

1.Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin (w tym materialnych dot. stypendium, zasiłku, bezpłatnych obiadów).
2.Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu.
3.Psychoedukacja i profilaktyka (profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji itp.)
4.Współpraca z PP-P w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami oraz współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.
5.Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.


mgr Joanna Węgiełek
tel. (22) 811 15 34 wew. 107

e-mail: pedagog_szkola118@poczta.onet.pl

GODZINY PRACY
w roku szkolnym 2016/2017

Poniedziałek 8.00 - 13.00
Wtorek 12.00 - 17.00
Środa 11.00- 16.00
Czwartek 8.00- 13.00
Piątek 8.00 - 13.00


mgr Jacek Dąbrowski

tel. (22) 811 15 34 wew. 107

GODZINY PRACY
w roku szkolnym 2016/2017

Poniedziałek 12.00 - 17.00
Wtorek 8.00 - 13.00
Środa 8.00 - 13.00
Czwartek 11.00 - 16.00
Piątek 11.00 - 16.00
Neurologopeda
mgr Wioleta Osuch
tel. (22) 811 15 34 wew. 103

GODZINY PRACY
w roku szkolnym 2016/2017

Poniedziałek 13.00 - 19.00
Wtorek 7.30 - 13.00
Czwartek 12.30 - 17.00