Zakres działań pedagoga:

1.Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin (w tym materialnych dot. stypendium, zasiłku, bezpłatnych obiadów).
2.Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu.
3.Psychoedukacja i profilaktyka (profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji itp.)
4.Współpraca z PP-P w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami oraz współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.
5.Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.


mgr Joanna Węgiełek
e-mail: pedagog_szkola118@poczta.onet.pl

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY
Poniedziałek 8.00 - 13.00
Wtorek 8.00 - 14.00
Środa 9.30- 14.30
Czwartek 10.00- 16.00
Piątek 8.00 - 14.00
psycholog

mgr Jacek Dąbrowski
DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY
Poniedziałek 11.00 - 16.00
Wtorek 8.30 - 13.30
Środa 8.30 - 13.30
Czwartek 8.30 - 13.30
Piątek 11.00 - 14.00
logopedka


Neurologopeda/Surdologopeda
mgr Wioleta Osuch
DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY
Poniedziałek 12.30 - 17.00
Wtorek 8.00 - 15.30
Środa 12.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 11.30
Piątek 12.30 - 15.30


mgr Katarzyna Grabarczyk - Salwowska
DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY
Poniedziałek 8.30 - 13.00
Środa 9.00 - 11.00
Piątek 8.30 - 12.30