uczniowie - rysunek


Opiekunowie:
mgr Małgorzata Zambrzycka - Chodnicka
mgr Jacek Dąbrowski
mgr Konrad Michalski