Przewodnicząca:
Paulina Ziętek kl.6b


Zastępca przewodniczącej:
Cyprian Kryczyński kl.5a


Sekretarz:
Mateusz Potrzebowski kl.6a

Zastępca sekretarza:
Kamila Koperska kl.6c


Opiekunowie:
mgr Jacek Dąbrowski
mgr Konrad Michalski
mgr Anna Wierzbicka